ODS 10: Reducció de les desigualtats


L'UNICEF estima que gairebé el 10% dels nens en edat d'assistir a l'escola primària no tenen accés a l'educació. Milions de persones encara no tenen accés a serveis bàsics com aigua potable, sanejament adequat o atenció mèdica, cosa que afecta negativament la seva salut. Diversos grups de població, com les minories ètniques, les persones amb discapacitat, els refugiats i els migrants, pateixen discriminació i exclusió socialLes dones s'enfronten a desigualtats de gènere en molts aspectes, incloent-hi els drets reproductius o la participació en la presa de decisions. Fins al 30% de la desigualtat d'ingressos té lloc dins de les pròpies llars, entre dones i homes. En aquest context, l’Agenda 2030 es proposa:


Objectiu 10: Reduir les desigualtats entre els països i al seu interior

  • Aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional

  • Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició

  • Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades al respecte

  • Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una igualtat més gran

  • Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i els mercats financers mundials i enfortir l'aplicació d'aquests reglaments

  • Assegurar una representació i intervenció més grans dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per augmentar l'eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat d'aquestes institucions

  • Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades

  • Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, de conformitat amb els acords de l'Organització Mundial del Comerç


Potser t'agraden aquestes entrades