El projecte

ESCENARIS DEL PROJECTE

Cada dia es consumeixen milions i milions d’aliments arreu del món. Darrere hi ha indústries fortes i complexes que inclouen la producció, el transport —fins i tot, de continent a continent—, l’emmagatzematge o la comercialització, entre molts altres factors. El desenvolupament del comerç brinda als consumidors un accés sense precedents als aliments, especialment a les llars de més baixos ingressos, i no es pot posar en qüestió que contribueix decisivament al progrés de les comunitats i a la reducció de les desigualtats entre els països.


No obstant això, el model actual de producció i consum planteja desafiaments ambientals i socials importants. D’una banda, milions de persones, sobretot a les zones rurals de l’Àsia i de l’Àfrica Subsahariana, viuen d’agricultures de subsistència. És a dir, només consumeixen el que elles mateixes són capaces de produir. Gairebé 800 milions de persones encara viuen en una situació d’extrema pobresa, amb dificultats per satisfer les necessitats més bàsiques com la salut, l’educació o l’accés a l’aigua potable i als aliments.


De l’altra, moltes societats estan immerses en una versió poc amable del consum: el consumisme, que empeny els consumidors a adquirir compulsivament més i més productes, fins i tot quan no són necessaris. Aquest comportament, del qual depèn en gran manera el sistema econòmic actual, té greus conseqüències per a la salut del planeta, ja sigui per l’enorme consum de recursos que comporta, com per la gran quantitat de residus que genera.


Per al 2050 es preveu que la població mundial serà de 9.600 milions de persones, 2.000 milions més que l’actual. Si el ritme de consum es manté i res no canvia, la humanitat necessitarà tres planetes per abastir tota aquesta demanda. És per això que és més necessari que mai replantejar els patrons actuals de producció, comerç i consum, posant en pràctica valors com el desenvolupament sostenible, l’ecologisme o el consum responsable.


El Rebost d'Adalet és un viatge fotogràfic a través dels diferents engranatges que conformen la roda del consum dels aliments, amb l’objectiu d’aportar elements per a la reflexió que contribueixin a la construcció d’un món socialment més just, i ambientalment més sostenible, d'acord amb els postulats de l’Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides.OBJECTIUS


  • Fomentar el consum responsable d’aliments, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

  • Contribuir a la construcció d’una comunitat informada i compromesa, conscient del poder de transformació que les petites accions tenen per a l’entorn proper, i per al planeta en general.


Una noia himba fent pa (Namíbia)

Collita d'arròs (Laos)


Una noia himba fent pa (Namíbia)
Collita d'arròs (Laos)