ODS 6: Aigua neta i sanejamentEl creixement econòmic està estretament lligat a la disponibilitat d'aigua. Garantir el subministrament d'aigua potable requereix un consum eficient i responsable dels recursos hídrics. Alhora, és necessari millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, minimitzant l'abocament d'aigües residuals sense tractar i depurant-les de manera segura perquè es puguin reutilitzar per al regadiu o per al consum. També és fonamental adoptar mesures per protegir, restaurar i reduir la degradació dels hàbitats naturals, especialment els ecosistemes interiors d'aigua dolça, els rius, els llacs i els aiguamolls. En aquest context, l'agenda 2030 proposa:


Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua, la gestió sostenible i el sanejament per a tothom

  • Aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a tothom

  • Aconseguir l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tothom i posar fi a la defecació a l'aire lliure, prestant una atenció especial a les necessitats de les dones i les nenes i les persones en situacions de vulnerabilitat

  • Millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant-ne el vessament i minimitzant l'emissió de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a escala mundial

  • Augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i l'abastament d'aigua dolça per fer front a l'escassetat d'aigua i reduir considerablement el nombre de persones que pateixen falta d'aigua

  • Implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui

  • Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs

  • Ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació d'aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d'aigües residuals, reciclatge i tecnologies de reutilització

  • Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament


Potser t'agraden aquestes entrades