Els productes de proximitat

Una noia cuina fals plàtan (Etiòpia)
Una noia cuina fals plàtan (Etiòpia)

Al llindar de la cabana, una noia cuina unes fulles de plàtan fals acabades de collir als camps propers. El plàtan fals és una hortalissa d'aspecte semblant a un plàtan, i és un aliment bàsic per al poble Dorze. Se sol bullir o cuinar al vapor, i després es transforma en una pasta que s'utilitza com a base per a molts plats. També es fa servir per fer un pa tradicional, semblant a la injera. Tradicionalment, aquesta havia estat la forma com es produïen i consumien els aliments: és a dir, les comunitats consumien majoritàriament el que elles mateixes eren capaces de produir.


 Pensa globalment, actua localment
— Jaques Ellul, filòsof


Fruiteria de Sucre (Bolívia)

Fruiteria de Sucre (Bolívia)


Viure en un món globalitzat ens permet tenir a taula aliments de qualsevol lloc i en qualsevol època de l'any, independentment que estiguin produïts al costat de casa o a l'altra punta de món. Encara que pugui semblar un avantatge, consumir productes llunyans suposa grans quantitats d'emissions de CO associades al transport de llarga distància, a l’emmagatzematge i a la conservació. En lloc de dependre de llargues cadenes de subministrament globals, els productes de proximitat, fets a prop de casa, són més frescos i conserven millor totes les seves propietats i nutrients. 


El consum de productes de proximitat genera desenvolupament econòmic al territori, i suposa la preservació de les tradicions culturals, ja que valora i promou la producció d’aliments propis de cada regió. Daltra banda, davant d'interrupcions en les cadenes globals de subministrament a conseqüència de les crisis econòmiques, de les guerres o dels desastres naturals, els productes de proximitat proporcionen una font fiable i segura d’aliments.


Fruiteries del mercat de Cuzco (Perú)


Fruiteries del mercat de Cuzco (Perú)
Fruiteries del mercat de Cuzco (Perú) 

A Catalunya, la venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt


La venda directa és la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de persona intermediària. Se sol dur a terme en la pròpia l’explotació, en agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. La venda directa es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior. En el cas de venda directa, l’acreditació i el logotip s’han d’exhibir de forma obligatòria en un lloc visible i preferent. En el cas de productes elaborats, el logotip es pot fer constar en l'etiquetatge, sens perjudici de les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge. 


La venda en circuit curt és la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediària. La venda en circuit curt es pot fer en establiments minoristes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració. La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior. En el cas de venda de circuit curt, les persones o agrupacions acreditades han d’identificar aquests productes, abans de la seva comercialització, amb el logotip i s’escau les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge


Mercat de Cuzco (Perú)
  Mercat de Cuzco (Perú) 

Potser t'agraden aquestes entrades