ODS 2: Fam zero


La fam i la malnutrició continuen sent un enorme obstacle per al desenvolupament sostenible i constitueixen un parany del qual no és fàcil escapar. Les estimacions actuals indiquen que prop de 690 milions de persones al món pateixen gana, i al voltant de 135 milions pateixen gana severa, 
principalment a causa  dels conflictes, del canvi climàtic i de les recessions econòmiques. Això suposa un augment de 10 milions de persones cada any. Si continuen les tendències recents, el nombre de persones afectades per la fam superarà els 840 milions l’any 2030. En aquest context, l’Agenda 2030 es proposa:


Objectiu 2: Posar fi a la fam

  • Posar fi a la gana i assegurar l'accés de totes les persones, en particular els pobres i les persones en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any

  • Posar fi a totes les formes de malnutrició i abordar les necessitats de nutrició dels nens menors de cinc anys, de les adolescents, les dones embarassades i lactants i de les persones grans

  • Duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments a petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i insums, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i llocs de treball no agrícoles

  • Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres , les inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra

  • Mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes cultivades i els animals de granja i domesticats i les seves espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a nivell nacional, regional i internacional, i promoure l'accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i els coneixements tradicionals i la distribució justa i equitativa

  • Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, en la infraestructura rural, la investigació agrícola i els serveis d'extensió, el desenvolupament tecnològic i els bancs de gens de plantes i bestiar per tal de millorar la capacitat de producció agrícola en els països en desenvolupament, en particular als països menys avançats

  • Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials als mercats agropecuaris mundials, entre altres coses mitjançant l'eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d'exportació amb efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament

  • Adoptar mesures per assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats i facilitar l'accés oportú a informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d'aliments, per ajudar a limitar l'extrema volatilitat dels preus dels aliments

Potser t'agraden aquestes entrades