El comerç just

Mercat de Bangkok (Tailàndia)
Mercat de Bangkok (Tailàndia)

Segons la Federació Internacional per al Comerç Just (WFTO), el Comerç Just ha experimentat un creixement anual d'aproximadament el 10% en els últims anys. Aquesta forma de comerç promou l'equitat, la justícia social i el desenvolupament sostenible en l'àmbit de les transaccions comercials als mercats internacionals, cercant d'establir relacions comercials directes entre productors i compradors, eliminant intermediaris innecessaris i assegurant una comunicació transparent entre tots els agents implicats. En el marc del Comerç Just es respecten els drets humans, es prohibeix el treball infantil, es promou la igualtat de gènere i es garanteixen condicions laborals segures i justes per als treballadors, especialment als països en desenvolupament. Segons WFTO, aproximadament el 60% dels productors de Comerç Just són dones.


 Gràcies a les organitzacions de productors de comerç just 
un 30% de les famílies productores han sortit de la pobresa 
— Federació Internacional per al Comerç Just (WFTO)


Mercat de Lalibella (Etiòpia)

Mercat de Lalibella (Etiòpia)


Els preus dels productes comercialitzats sota el segell del Comerç Just sovint són superiors als preus del mercat convencional, ja que no només cobreixen els costos de producció, sinó que també proporcionen un ingrés digne per als productors. D'altra banda, els projectes solen invertir en el desenvolupament de comunitats locals com la construcció d'infraestructures o la promoció de programes educatius i de salut. En l'àmbit mediambiental, es fomenta l'ús sostenible dels recursos naturals i l'adopció de pràctiques respectuoses amb l'entorn. D'aquesta manera, el comerç es converteix en una eina poderosa de transformació en el context de l'economia global.


Els segells de Comerç Just identifiquen els productes que compleixen amb els estàndards. Actualment, aquests són els més importants:

Fairtrade és el segell més antic i reconegut, gestionat per Fair Trade Internacional. Garanteix que el producte a origen s’ha cultivat i produït sota els criteris de comerç just. Juntament amb WFTO treballen tasques d’incidència política i sensibilització. Tenen una gamma àmplia de productes certificats en alimentació, i també en producció del cotó.
L’Organització Mundial de Comerç Just (WFTO)  ha creat un sistema de certificació integral que garanteix que tant el producte com l’entitat compleixen els criteris de comerç just. Les entitats han de ser sòcies WFTO per poder fer servir aquest segell. Certifiquen sobretot productes d’artesania i tèxtil.
Naturland Fair certifica empreses i productes que ja estan certificats com ecològics per Naturland, combinant-los amb el comerç just. Ha sigut el primer segell a certificar producte amb criteris de comerç just del Nord, sobretot a Alemanya. Aquesta entitat també fa incidència política i sensibilització per transformar les regles polítiques internacionals agràries i les relacions comercials.SPP (Segell de petits/es productors/es de Comerç Just) és la certificació creada i gestionada pels mateixos productors i productores. Només certifica organitzacions de petits grups productors de comerç just, sobretot a Llatinoamèrica, tot i que s’està expandint a l’Àfrica i l’Àsia. Actualment, totes les noves sòcies han de tenir també el certificat d’ecològic.
Fair for Life és una certificació que va ser absorbida l’any 2017 per l’entitat Ecocert. Tot i que està especialitzat a certificar producte ecològic, combina tres requisits en tota la cadena de producció: la responsabilitat social, la mediambiental i el comerç just. Certifiquen organitzacions productores i empreses convencionals.Mercat d'Awassa (Etiòpia)

Camperols al final del dia (El Salvador)
Camperols al final del dia (El Salvador)

Potser t'agraden aquestes entrades