On falten aliments, hi sol haver armes

Un milicià àfar guarda els pous de la regió (Etiòpia)
Un milicià àfar guarda els pous de la regió (Etiòpia)

Amb un rifle d'aspecte imponent damunt de l'espatlla, el jove Abdulkadir custodia un dels recursos més preuats de la comunitat Àfar: els pous. El desolat territori del Danakil és conegut per la seva bellesa austera, però també per la seva hostilitat, incloent-hi la presència de tribus nòmades rivals. Fins a la intromissió colonialista, les autoritats de les diverses tribus — les seves assemblees de gent gran —, arribaven a acords per a l'administració i el repartiment dels recursos. Tot i que els tractes no sempre eren fructífers, les tensions mai no arribaven al nivell que van assolir a partir de l'arribada de les armes automàtiques al continent, fins i tot introduïdes pels mateixos governants. És el cas d’Etiòpia, que al llarg del segle XX va armar alguns d'aquests grups per assegurar-se el control dels territoris fronterers. En una regió on els recursos hídrics són escassos i disputats, la feina de l’Abdulkadir és vital per assegurar que els pous es mantinguin en funcionament, i que l'aigua sigui distribuïda de manera justa entre les comunitats.


“ Hi ha més de 40 conflictes armats actius a diferents regions del món,

la meitat d'ells a l'Àfrica

Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm (2021)


Nens del Danakil (Etiòpia)
Nens del Danakil (Etiòpia)

Aproximadament el 40% dels conflictes armats a escala mundial tenen relació amb l’accés i control dels recursos naturals com el petroli, el gas, els minerals, les terres o l’aigua, però hi ha moltes altres causes: les desigualtats econòmiques, la marginació de grups ètnics o socials, les tensions històriques basades en la raça o la religió, la manca de representació i participació política en la presa de decisions... Els conflictes armats han causat milions de morts, incloent-hi civils. Segons l'Organització de les Nacions Unides, entre el 60% i el 90% de les víctimes són civils, la majoria dones i nens.


Les guerres del segle XXI tenen conseqüències devastadores. Moltes d'elles perduren durant generacions, dificultant el desenvolupament i deixant la població en situacions humanitàries precàries. Els conflictes suposen la destrucció de béns culturals i patrimoni històric, i també d'infraestructures com escoles, hospitals, línies elèctriques o carreteres, dificultant la recuperació econòmica posterior. Després dels conflictes, la construcció de la pau i la reconciliació entre les parts sol ser un procés difícil. Alguns supervivents pateixen seqüeles físiques i psicològiques, i molts d'altres es veuen obligats a abandonar les seves llars i buscar refugi en altres regions o països. Els desplaçaments forçats suposen canvis demogràfics significatius a les comunitats d'acollida que solen generar noves tensions.


“ Hi ha més de 82 milions de persones 

refugiades i desplaçades a causa de les guerres

— Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (2020)


Tribus armades de l'Omo Valley (Etiòpia)


Tribus armades de l'Omo Valley (Etiòpia)


Tribus armades de l'Omo Valley (Etiòpia)

Tribus armades al Danakil (Etiòpia)
Tribus armades de l'Omo Valley (Etiòpia)

Potser t'agraden aquestes entrades