L'economia circular

Mercat improvisat d'objectes usats a Bordeus (França)
Mercat improvisat d'objectes usats a Bordeus (França)

Un mercat improvisat d'objectes usats omple bona part del Quai de la Grave, just al costat de la Porte de Bourgogne de Bordeus. No hi ha parades permanents, només una col·lecció de mantes esteses a terra cobertes de trastos. Els venedors són majoritàriament immigrants de països llunyans que posen a la venda objectes propis o recuperats dels contenidors, a canvi d'uns pocs euros que els permetin estabilitzar la seva vida. S'hi venen llibres, roba, accessoris electrònics, mobles, artesanies i altres objectes que els propietaris originals han descartat, però que per a alguns encara aporten valor. Cada article explica una història. Un parell de patins vells rememora la infantesa perduda, un rellotge de butxaca antic evoca el pas del temps, una cadira d'escriptori desgastada duu gravades les marques de llargues jornades de treball... Els compradors recorren l'espai amb parsimònia i examinen cada objecte amb detall. Les transaccions són animades, l’habilitat de negociar és una part integral de l'experiència. Tot i l'aparent desordre, també hi ha bellesa en el caos.


“ Només el 8,6% de la matèria prima global 

és reciclada o reutilitzada en nous processos

Organització de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP)


Venedor ambulant d'envasos reciclats (Etiòpia)
Venedor ambulant d'envasos reciclats (Etiòpia) 

L'Asfaw ven llaunes d’aliments reutilitades al mercat de Lalibella. Els residus que genera el sector agroalimentari suposen un gran impacte per al medi. En aquest context, l'economia circular aborda els reptes ambientals i socials associats al model econòmic actual, en el que molts productes i materials es consideren d'un sol ús i acaben convertits inevitablement en residus. L’estratègia promou formes de consum sostenibles, responsables i eficients basades en els principis de reduir, reutilitzar i reciclar, de manera que els productes, materials i recursos es mantinguin en ús durant el màxim temps possible, disminuïnt la necessitat d'explotar nous recursos naturals de forma intensiva. 


Segons el World Business Council for Sustainable Development, l'adopció d'estratègies en el marc de l'economia circular podria estalviar fins al 50% de l'aigua utilitzada en alguns sectors industrials, i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la meitat el 2050. Els experts consideren que, si aquesta estratègia es desenvolupa a gran escala, pot crear milions de llocs de treball i augmentar el PIB mundial fins a un 7%. La transició cap a una economia circular per reduir el malbaratament, conservar recursos i fomentar un creixement econòmic més sostenible és una prioritat en la cerca de solucions als desafiaments ambientals i econòmics actuals.


Cistells (Laos)

Barbacoes fetes de bidons reciclats (Etiòpia)
Cistells (Laos) / Barbacoes fetes de bidons reciclats (Etiòpia)

Potser t'agraden aquestes entrades