La destrucció dels hàbitats

Un pescador de piranyes prop de Tabatinga (Brasil)
Un pescador de piranyes prop de Tabatinga (Brasil) 

Un pescador mostra amb orgull una piranya acabada de pescar. S’estima que l'Amazònia conté al voltant del 10% de totes les espècies conegudes a la Terra, entre elles, 390 mil espècies de plantes, moltes de les quals són endèmiques, i moltes d’altres encara sense classificar. Els rius d’aquesta regió tenen una rica diversitat d'espècies aquàtiques. Es creu que l’Amazones conté més de 2.200 espècies de peixos, cosa que el converteix en un dels ecosistemes fluvials més diversos del món. L'Amazònia juga un paper fonamental en la regulació del clima global en absorbir grans quantitats de diòxid de carboni. No obstant això, la selva ha perdut al voltant del 20% de la cobertura forestal original a causa de la tala d'arbres o de l'expansió agrícola


“ El 87% de les zones humides del món han desaparegut des de l'època preindustrial 

Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)


Embarcador a l'Amazones (Brasil)

Embarcador a l'Amazones (Brasil)


La destrucció del medi és una constant a molts altres llocs del món, cosa que suposa un risc per a les espècies que l’habiten i les comunitats humanes que en depenen. La construcció de preses, carreteres o altres infraestructures, la tala d'arbres a gran escala per a l'obtenció de fusta, la conversió de boscos en terres de conreu, l’ús indiscriminat d’adobs i pesticides o l’expansió de les ciutats, entre molts altres fenòmens, provoquen danys greus als ecosistemes i a la biodiversitat que contenen, moltes vegades de manera irreversible. Els rius, els aiguamolls i els llacs són els ecosistemes més degradats i amenaçats del món. A causa de la contaminació, de la pèrdua d’hàbitats, de la introducció d’espècies invasores o de l’explotació sistemàtica de recursos, des del 1900 s’han perdut més del 64% de les zones humides del planeta. En els darrers trenta anys, s'ha perdut el 10% de la superfície forestal mundial.


 El 33% dels hàbitats terrestres del planeta estan degradats

 World Wild Fund


Paisatge de l'Amazònia (Brasil)

Piranyes a l’Amazones (Brasil)

Paisatge de l'Amazònia (Brasil)

Paisatge de l'Amazònia (Brasil)

Potser t'agraden aquestes entrades