ODS 1: Fi de la pobresa
Més de 700 milions de persones — el 10% de la població mundial —, viu en situació d'extrema pobresa, amb dificultats per satisfer les necessitats més bàsiques, com la salut, l'educació i l'accés a l’aigua potable o al sanejament. Un de cada cinc nens viu en aquesta situació, la majoria en països petits, vulnerables i afectats pels conflictes. La pobresa afecta també els països desenvolupats: actualment, hi ha 30 milions de nens que creixen pobres als països més rics del món. En aquest context, l’Agenda 2030 es proposa:Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món 

  • Erradicar la pobresa extrema per a totes les persones al món, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars al dia.

  • Reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i nens i nenes de totes les edats que viuen a la pobresa en totes les seves dimensions.

  • Posar en pràctica a escala nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tots i assolir una àmplia cobertura dels pobres i els més vulnerables.

  • Garantir que tots els homes i les dones, en particular els pobres i els més vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies i els serveis econòmics, inclòs el microfinançament.

  • Fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es troben en situacions vulnerables i reduir-ne l'exposició i la vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i a altres desastres econòmics, socials i ambientals.

  • Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per implementar programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les dimensions.

  • Crear marcs normatius sòlids a nivell regional, nacional i internacional, sobre la base d'estratègies de desenvolupament a favor dels pobres que tinguin en compte les qüestions de gènere, a fi de donar suport a la inversió accelerada en mesures per erradicar la pobresa.


Potser t'agraden aquestes entrades