L'agricultura ecològica

Arrossars (Catalunya)
Arrossars (Catalunya)

L'agricultura ecològica basa els seus mètodes de producció en principis de sostenibilitat, i de respecte per al medi ambient i per al benestar animal. Els aliments es cultiven minimitzant l'ús de pesticides, herbicides o fertilitzants sintètics. Per garantir la salut dels sembrats s’utilitzen mètodes naturals com la rotació de cultius, la sembra directa, l'ús d'adobs orgànics o el control biològic de plagues. Els aliments ecològics tenen menys residus de productes químics i contenen més nutrients beneficiosos per a la salut. D’altra banda, les tècniques ecològiques redueixen el consum d’aigua fins a un 50% gràcies a la recol·lecció d'aigua de pluja i a la implementació de sistemes de reg eficients. A més a més, fomenten la preservació d'hàbitats naturals al voltant de les àrees cultivades, contribuint a mantenir la biodiversitat de plantes i d’animals silvestres. Tot i els beneficis, només l’1,5% de la superfície agrícola mundial està dedicada a l'agricultura ecològica (FAO, 2020).


 Les tècniques agrícoles ecològiques redueixen l'ús de pesticides fins a un 40%
— Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)


Conreus a les faldes de les muntanyes Simien (Etiòpia)

Conreus a les faldes de les muntanyes Simien (Etiòpia)

L’agricultura ecològica planteja limitacions, com una menor productivitat per unitat de terra cultivada. És per això que els preus dels aliments solen ser més alts. No obstant això, diversos estudis mostren una sensibilitat creixent dels consumidors per al medi ambient, la salut o la qualitat dels productes, i el consum d’aliments ecològics cada vegada és més elevat. Segons l'International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), les vendes d'aliments ecològics han augmentat a un ritme anual del 10% en els últims anys, i molts països han establert regulacions i certificacions per garantir l'autenticitat i la qualitat dels productes ecològics. A mesura que l'agricultura ecològica guanya terreny, s'espera que els preus siguin cada vegada més competitius.


“ Els productes ecològics representen al voltant del 5% 

del mercat d'aliments a Europa i Amèrica del Nord

Organic Trade Association, Fair Trade USA


Agricultors (Kenya)

Agricultors (Kenya)


Per obtenir la qualificació d’aliment ecològic i el corresponent segell, els productors han de complir un conjunt de normes durant tot el procés de producció, processat, packaging, emmagatzematge i distribució. A la UE, el certificat està regulat per la Comissió Europea i el logotip de les etiquetes garanteix que els productes respecten les regles. El reglament comunitari per als productes ecològics (Reglament (CE) 834/2007 i 889/2008) és de compliment obligatori i és una de les certificacions de productes alimentaris més exigents. A Catalunya, el Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE) és l'autoritat que verifica el segell ecològic, i té un segell propi que conviu amb el de la UE.


Segells de producte ecològic europeu i català        Segells de producte ecològic europeu i català

Segells de producte ecològic europeu i català


Potser t'agraden aquestes entrades