Ovambo: plantar per subsistir

Família de Shakawe llaurant els camps (Botswana)

Família de Shakawe llaurant els camps (Botswana)


En un racó perdut de la vasta sabana africana, sota el cel blau i el sol intens, la família Nelumbu treballa diligentment la terra vermella. Dos bous robustos i de pell fosca estiren amb una força descomunal una vella arada de fusta. El so de l'arada enfonsant-se a la terra s'entrellaça amb l'esbufec dels animals que, tot i el cansament, no deixen d'avançar. La família treballa en conjunt: el pare guia els bous amb habilitat, mentre la mare i els fills caminen darrere l'arada, sembrant llavors als solcs acabats de formar. Cada membre de la família té un paper important en aquest procés. A mesura que el grup avança, es fa més evident el vincle profund entre la família i la terra que els sustenta. La terra és l'element central de la vida de moltes comunitats africanes: no només proporciona aliments; també és l'herència de cada llinatge. 


 El 40% de la població mundial es dedica a l'agricultura de subsistència

— Banc Mundial


Agricultors de Shakawe sembrant (Botswana)

Agricultors de Shakawe sembrant (Botswana)


El nivell de desenvolupament dels països té en l'agricultura un dels seus aspectes més diferencials. En moltes regions del món, sobretot a gran part de les zones rurals de l'Àfrica, d'Àsia i de l'Amèrica Llatina, els agricultors cultiven les terres amb l'únic objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de les seves famílies o de la comunitat. 


“ L'agricultura de subsistència proporciona el 80% dels aliments

que es consumeixen als països en desenvolupament

Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l’Agricultura


Els agricultors utilitzen mètodes tradicionals, amb pocs additius externs, com pesticides o fertilitzants químics; només el 30% de les explotacions agrícoles a l'Àfrica fan servir fertilitzants. Tampoc disposen d'accés a tecnologies modernes, sistemes de reg o maquinària; les parcel·les, que solen ser petites, es gestionen amb eines manuals o animals de tir. S’hi cultiven una àmplia varietat d'aliments per tal de reduir els riscos associats a les condicions climàtiques adverses, les plagues o les malalties. Les collites són generalment minses, amb poc o cap excedent per comercialitzar, de manera que la majoria dels pagesos viu sense fer intercanvis regulars als mercats.


Plantant llavors (Botswana)

Plantant llavors (Botswana)


L'agricultura de subsistència planteja desafiaments importants. En algunes àrees contribueix a la degradació del sòl i la desforestació a causa de la necessitat d'expandir les àrees de terreny cultivable, ja que la manca d'accés a agroquímics i tecnologies es tradueix en cultius amb rendiments baixos. D'altra banda, les condicions climàtiques extremes, com les sequeres o les inundacions, afecten inevitablement la producció dels agricultors, que sovint han de fer front a la fam, i a dificultats afegides com un accés limitat a l'atenció mèdica, a l’educació o a altres serveis bàsics. A molts països, els governs i les organitzacions internacionals treballen per millorar les condicions de les famílies, promovent pràctiques agrícoles sostenibles o facilitant-los l'accés a les tecnologies adequades i als programes de desenvolupament rural.

Potser t'agraden aquestes entrades