La desertització i la pèrdua de fertilitat dels sòls

Antílops busquen aigua a la sabana (Kenya)
Antílops busquen aigua a la sabana (Kenya)

En un vast paisatge desèrtic, on la bellesa de la natura s’entrellaça amb la set, tres antílops busquen aigua desesperadament sota la sorra. El pelatge de color canyella dels tres animals es camufla sorprenentment bé en aquest entorn hostil. Temps enrere, en aquest punt hi solia haver un brollador, però avui el desert s’estén fins a l’horitzó en totes direccions. Els seus moviments són calculats, però impacients; cada pas és una qüestió de supervivència. 


La desertització té un impacte devastador per als ecosistemes, provocant canvis en la flora i la fauna autòctona, i també per a les comunitats humanes que en depenen, especialment en regions ja vulnerables i amb poca resiliència. Més de 1.300 milions de persones viuen en zones afectades per la desertitzacióEntre 1990 i 2020 s’han perdut 420 milions d’hectàrees de boscos, i s’estima que la taxa de desertització pot augmentar un 10% durant les dècades vinents. Un terç d’aquest procés és causat per les activitats humanes com la desforestació, les pràctiques agrícoles no sostenibles, l’explotació dels recursos naturals, l’ús inadequat dels recursos hídrics o l’emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.


“ El 30% de la superfície terrestre està sotmesa a la desertització

Organització de les Nacions Unides


Terra seca (Catalunya)
Terra seca (Catalunya)

A conseqüència de la desertització, però també de l'ús intensiu d'adobs químics i pesticides, de la salinització, de l'escalfament global, de les sequeres o de la manca de nutrients, el 52% de la terra utilitzada per l'agricultura pateix els efectes la degradació del sòl. En algunes regions, la disminució de les collites pot superar el 50%, fet que compromet la seguretat alimentària de moltes comunitats rurals que depenen de l’agricultura per subsistir. La pèrdua de fertilitat dels sòls és un procés gradual que pot acabar empobrint completament el terreny, obligant els agricultors a abandonar les terres i llaurar-ne de noves, creant un cercle viciós. Aquest fenomen ha obligat molts petits agricultors de subsistència a canviar de tipus de cultius per mantenir la productivitat, alterant la nutrició i la dieta de les seves famílies. A causa de les sequeres i de la desertificació, es perden 12 milions d'hectàrees cultivables cada any, és a dir, 23 hectàrees cada minut.


“ La degradació del sòl afecta el 74% dels agricultors de subsistència

Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura


Camp de girasols (Espanya)

Conreus castellans (Espanya)
Camp de girasols (Espanya) / Conreus castellans (Espanya)

Potser t'agraden aquestes entrades