L'Agenda 2030

Poblat Konso (Etiòpia)
Poblat Konso (Etiòpia)

És sostenible l'actual model de producció d'aliments? És just el repartiment dels beneficis del comerç? És responsable el model actual de consum? Cada vegada hi ha més evidències que la resposta és «No». Per fer front als reptes a curt termini que plantegen els models actuals de producció, comerç i consum d'aliments és necessari implicar tots els actors clau a escala global: els governs, el sector privat, les organitzacions de la societat civil i, en darrera instància, els consumidors, que tot i el seu gran poder de transformació, no sempre disposen d'informació prou rigorosa per valorar els impactes reals que els seus actes tenen per a la sostenibilitat ambiental i social del planeta. Cap dels desafiaments que plantegen els sistemes de producció, comerç i consum actuals no es pot encarar amb èxit sense la complicitat dels ciutadans.


 No heretem la terra dels nostres pares, 
sinó que ens la presten els nostres fills 
— Proverbi nadiu americà


Manifestants al Capitoli de Washington (EUA)
Manifestants al Capitoli de Washington (EUA)

El 25 de setembre del 2015, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, un full de ruta amb 17 objectius a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals. L’Agenda proposa models de producció i de consum responsables i justos que, entre altres coses, permetin erradicar la pobresa, combatre les desigualtats i promoure la prosperitat al món sense posar en risc la integritat del planeta. Aquest full de ruta ha de marcar l’acció de la comunitat internacional durant els pròxims anys per aconseguir una fita comuna: el desenvolupament mundial sostenible.


Partida de dames

Mural de Bucarest (Romania)

Potser t'agraden aquestes entrades