La petjada de l’agricultura

Camps provençals fragmentant el territori (França)
Camps provençals fragmentant el territori (França)

La vall, que temps enrere era un mantell de boscos densos, avui és apedaçada per camps de conreu de textures i colors diversos. Els camps s'estenen en diferents direccions, cosits per tanques o línies d’arbustos, i estan atravessats per carreteres sinuoses i senders que serpentegen capritxosament a través del mosaic. El so del vent es barreja amb el cant d’alguns ocells que troben refugi als arbres dels marges. Tot i la transformació del paisatge, els arbres dispersos i les àrees de vegetació natural encara proporcionen llocs on els animals poden fer niu. 


 “ L'agricultura és responsable del 80% de la desforestació del planeta 

i del 70% de la pèrdua de biodiversitat terrestre

Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació


Abocament de residus agrícoles als arrossars del Delta (Catalunya)
Abocament de residus agrícoles als arrossars del Delta (Catalunya)

L'agricultura és una de les causes principals de la degradació de l’entorn natural. La desforestació o el drenatge d'aiguamolls per establir-hi pastures i camps de conreu fragmenten els hàbitats, reduint la superfície disponible per a la vida silvestre. Els productes químics que s’utilitzen són responsables de més del 70% de la contaminació dels rius i aigües subterrànies a escala mundial. Els insecticides, herbicides i fungicides maten herbes, insectes i moltes formes de vida silvestre que serveixen d'aliment a aus i altres animals. Els fertilitzants són responsables de l'eutrofització dels ecosistemes aquàtics, és a dir, de la proliferació descontrolada de plantes i d'algues fitoplanctòniques que creen zones mortes o àrees de baix oxigen on els peixos i altres formes de vida aquàtica no poden prosperar. El consum d’energia, les emissions de gasos d’efecte hivernacle o el desgast d’aqüífers són altres impactes significatius.


“ El 38% de les masses d'aigua de la Unió Europea 

estan sotmeses a la pressió de la contaminació agrícola

Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació


Una granota treu el cap entre el verd (França)
Una granota treu el cap entre el verd (França)


Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), el sector de l'alimentació és responsable d'aproximadament el 22% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a escala mundial. A més de ser un important consumidor de combustibles fòssils, les activitats agrícoles alliberen diòxid de carboni fruit de la desforestació, metà provinent dels cultius d'arròs o òxid nitrós per l'ús de fertilitzants. La ramaderia, i en particular la cria de bestiar boví, també és una font significativa d’emissions de gasos que són alliberats durant la fermentació dels aliments als sistemes digestius dels animals, o a través de la gestió dels seus residus. D’altra banda, els aliments produïts a llarga distància o fora de temporada són responsables de l'emissió de grans quantitats de gasos a causa de l'energia que consumeixen en la seva conservació i el seu transport des del seu lloc d'origen fins als consumidors finals. 


“ A escala mundial, les activitats ramaderes són responsables 

del 14,5% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle

Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació


Vaques damunt dels fems (Catalunya)

Vaques damunt dels fems (Catalunya)
Vaques damunt dels fems (Catalunya)

Potser t'agraden aquestes entrades