Nam Ou: els pescadors de subsistència

Un nen pescant al Nam Ou (Laos)
Un nen pescant al Nam Ou (Laos)

En un meandre del riu, un noi llença la xarxa entre les roques provant d’atrapar algun peix distret. El Nam Ou, literalment, el «riu bol d’arròs», és un dels rius més importants de Laos i suporta bona part del cultiu d'arròs del país. Neix a prop de la frontera amb la Xina i té una longitud de 448 km. Juntament amb el Mekong, és l'únic canal natural de la regió apte per al transport de vaixells de gran calat. Diverses comunitats rurals estan instal·lades a la riba del riu i depenen dels seus recursos per sobreviure, però els projectes hidroelèctrics que s’estan desenvolupant a la regió suposen un impacte negatiu per als ecosistemes i les terres circumdants i, de mica en mica, les famílies es veuen forçades a emigrar a les ciutats i començar de nou. Només un terç dels rius del món es mantenen inalterats i flueixen lliures, sobretot a les regions àrtics o a les conques del riu Amazones i del Congo. 


“ En algunes comunitats rurals,

la pesca representa el 90% de la ingesta de proteïnes animals

Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i la Agricultura


Un nen pescant al Nam Ou (Laos)
Un nen pescant al Nam Ou (Laos)

La pesca i la pobresa rural estan inexorablement unides. El lliure accés als recursos pesquers fa que un gran nombre de persones es dediquin a la pesca com a ocupació d’últim recurs quan es deteriora la situació en altres sectors, com l’agricultura. És per això que els pescadors i les seves famílies sovint són considerats els més pobres entre els pobres. 


Malauradament, la pressió de l’activitat humana sobre els ecosistemes aquàtics, la destrucció dels hàbitats, la contaminació o l'explotació excessiva, disminueixen la contribució del sector pesquer com a mitjà de subsistència i reforcen els cicles de pobresa al qual es veuen exposades milions de comunitats rurals a tot el món que depenen de la pesca per sobreviure. 


“ El 31% de les poblacions de peixos d'aigua dolça se sobreexploten

Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i la Agricultura


Collita d'arròs (Laos)


Pescant al Nam Ou (Laos)

Pescant al Nam Ou (Laos)

Potser t'agraden aquestes entrades