La caça: seguint les petjades dels ramats

Fusell (Sudan del Sud)
Fusell (Sudan del Sud)

Un fusell descansa a l’interior d’una cabana del poblat de Kimkopke. La caça ha tingut un paper significatiu al llarg de l’evolució, especialment en les primeres etapes. Durant la prehistòria, els grups de caçadors-recol·lectors depenien dels animals salvatges per obtenir pells i aliments. La caça va impulsar la innovació tecnològica i la creació d'eines cada vegada més precises, que posteriorment van tenir aplicacions en altres àrees de la vida quotidiana. Caçar, que requeria organització i una divisió del treball eficient, fomentava la col·laboració i la cohesió entre els membres de la comunitat, fet que va originar l'aparició de jerarquies i estructures socials complexes. Gràcies a l’experiència i a l’observació dels hàbitats i del comportament dels animals, els humans van desenvolupar i enriquir el seu coneixement sobre la natura. Les representacions d'animals en pintures rupestres o en vasos de ceràmica són testimonis de la importància d’aquesta activitat per a aquestes primeres comunitats.


“ Durant el Paleolític, el 90% de la dieta humana provenia d'animals caçats

National Geographic


Cacera d'ànecs (Catalunya)

Cacera d'ànecs (Catalunya)
Cacera d'ànecs (Catalunya)

A partir del descobriment i l’expansió de l'agricultura, fa aproximadament 9.500 anys, la caça va anar disminuint com a pràctica essencial per a la supervivència humana. Tot i això, avui encara té un paper important per a la subsistència i la seguretat alimentaria de moltes comunitats rurals de l'Àfrica, d’Amèrica Llatina i d’altres regions poc desenvolupades. D’altra banda, la caça esportiva és una indústria en creixement que contribueix significativament a l'economia local de molts territoris. En alguns països, la caça representa fins al 9% dels ingressos totals generats pel turisme.


No obstant això, la caça moderna planteja qüestions ètiques i de conservació. Les poblacions d'espècies cinegètiques han disminuït un 60% en els últims cinquanta anys a escala mundial; només una de cada quatre espècies cinegètiques es caça de manera sostenible. D’altra banda, segons l'Organització de les Nacions Unides, la caça il·legal representa el 30% del comerç mundial de fauna salvatge i s’ha convertit en una preocupació important per al manteniment de la biodiversitat en molts territoris.


“ El 5% de la població mundial participa de la caça 

UNEP (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient)


Representacions de caceres en pintures rupestres

Caceres en pintures rupestres
Representacions de caceres en pintures rupestres

Potser t'agraden aquestes entrades