Awassa: la pesca d’aigua dolça

Pescadors al llag d'Awassa (Etiòpia)
Pescadors al llag d'Awassa (Etiòpia)

A les aigües del llac Awassa hi ha dos pescadors silenciosos entre els joncs que voregen la riba. Estan asseguts damunt de rudimentàries canoes fetes de fusta i bidons reciclats, que suren immòbils damunt l’aigua tranquil·la. Els joncs creen una mena de cortina natural que gairebé els fa invisibles als ulls de la resta. Cadascun sosté una canya de pescar, que llecen al llac una i una altra vegada. Les seves mirades estan fixes en l'aigua, buscant qualsevol vibració que reveli la presència de peixos a prop. El suau murmuri dels joncs en bressolar-se amb la brisa i el cant de les aus aquàtiques que sobrevolen el llac, són el més semblant al silenci. Al llac la vida flueix amb la quietud de les aigües, i la pesca és més que una font d’aliment, és una manera de connectar-se amb la natura.


“ Els peixos d'aigua dolça representen el 40%

de la producció mundial de peix destinat al consum humà

  Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura


Un nen mostrant les captures (Awassa, Etiòpia)
Un nen mostrant les captures (Awassa, Etiòpia)

Cada any es documenten 12 milions de tones de captures de peixos d'aigua dolça, que representen el 10% de totes les captures de peixos al món. No obstant això, la xifra és molt superior, ja que no es tenen en compte les captures dels pescadors de subsistència als països en desenvolupament. En aquests països, molts petits pescadors continuen fent servir arts de pesca artesanals que s’han mantingut gairebé inalterats durant segles. Les escasses captures serveixen per a l’autoconsum, i només una petita part es destina al mercat. 


Els peixos d’aigua dolça són un component fonamental de la biodiversitat global. Només representen el 0,01% de la biomassa de la Terra, però comprenen al voltant del 25% de totes les espècies de vertebrats. Malauradament, els rius, els llacs o els aiguamolls són els ecosistemes més amenaçats del món. La gestió sostenible dels recursos d’aigua dolça i la protecció dels hàbitats són essencials per garantir la supervivència de les poblacions de peixos, i de les comunitats humanes que en depenen per sobreviure.


 “ El 87% de les zones humides del món han desaparegut des de l'època preindustrial

— Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)


Pescador a l'Omo River (Etiòpia)

Cuinant el peix (Etiòpia)

Potser t'agraden aquestes entrades