Fletxes i esquellots: història breu de la ramaderia

Relleu egipci de la captura d’un bou

Relleu egipci de la captura d’un bou


Fa uns 10.000 anys, durant el Neolític, els éssers humans van descobrir que capturar animals, domesticar-los i mantenir-los vius per utilitzar-los quan fos necessari, els permetia reduir la incertesa que els suposava el fet de dependre de la caça per alimentar-se. Amb el pas del temps, les comunitats caçadores-recol·lectores es van anar convertint en comunitats agrícoles i ramaderes, i el pastor es va unir al pagès com un proveïdor essencial per a les societats sedentàries. Es creu que els primers animals domesticats van ser gossos, i més tard, les cabres, les ovelles, les vaques i els porcs. A part daliments, dels animals n’obtenien productes derivats com la llana o el cuir, o serveis com el transport o la força de tir per als conreus. Lagricultura i la ramaderia van proporcionar als humans una certesa més gran en relació amb les seves possibilitats de sosteniment, i van comportar enormes canvis en la seva forma de vida: la terra va passar a ser el centre de les relacions socials. 


“ Durant el Neolític, la població d'ovelles a l’Àsia Menor 

va créixer de 5.000 a 60.000 exemplars en un període de 300 anys 

— National Geographic


El sacrifici del be a Rabat (Marroc)


El sacrifici del be a Rabat (Marroc)

El sacrifici del be a Rabat (Marroc)


La incorporació d’animals domèstics en molts rituals religiosos i tradicions posa de manifest la importància de la ramaderia en el desenvolupament de les civilitzacions. Els egipcis, per exemple, adoraven Hathor, una deessa en forma de vaca, com a símbol de fertilitat i d’abundància. Per als musulmans, la festa del be, l’Eid al-Adha, és una de les festivitats més significatives. Durant la celebració, se sacrifica un be per evocar el sacrifici que Ibrahim (Abraham) estava disposat a fer del seu fill Ismael (Isaac) com a prova de la seva Fe en Déu. Durant la Revolució Agrícola que va tenir lloc a Europa als segles XVIII i XIX, la ramaderia va experimentar canvis significatius: l’ús de maquinària i de tècniques més eficients va augmentar la productivitat ramadera en un 30%. Es van desenvolupar races especialitzades per a la producció de carn, llet, llana i altres productes, i la producció de productes d’origen animal es va convertir progressivament en una activitat de caràcter industrial. Al llarg del segle XX van proliferar la construcció de granges i la implementació de tècniques de producció a gran escala. La cria selectiva per millorar les característiques dels animals, o l'ús de medicaments i d’hormones, van suposar un augment significatiu de la producció. Avui dia, la ramaderia és un component important de l’economia per a molts països, i el consum de productes animals és una font d'alimentació imprescindible per a la humanitat. 


"Encierro" d'Arles (França)

"Encierro" d'Arles (França)

Una família amish i el seu cavall (Estats Units)

"Encierro" d'Arles (França) / Una família amish i el seu cavall (Estats Units)

Potser t'agraden aquestes entrades