Els recursos pesquers

El pescador (Sorolla)
El pescador (Sorolla)

“El pescador” va ser pintat per Joaquín Sorolla l'any 1904, i és un exemple notable de l’habilitat de l’artista per capturar la llum, el color i la vida quotidiana a la costa espanyola. L'escenari de l'obra és la platja valenciana de Cabanyal i mostra, en primer pla, la figura d'un noi amb el tors nu i un barret que el protegeix del sol. Amb el braç esquerre sosté un cistell de vímet cobert per un llenç de tela que el vent mou capritxosament, deixant al descobert un munt de peixos acabats de pescar. Al fons hi ha uns nens que juguen amb les onades, que trenquen suaument a la costa i afegeixen una pinzellada de moviment a la composició. És una prova entre tantes que la pesca forma part de la cultura, la tradició i la mitologia de molts pobles, tant per la seva importància com a font d’aliment, com pel fet que està inevitablement lligada a la fascinació dels éssers humans pel mar.


“ M'agrada pescar. Llenço l'ham a l'aigua 
i no sé mai què hi ha a l'altre costat. 
La meva imaginació és tota allà a sota...
— Robert Altman, director de cinema

Una tortuga marina amb un ham clavat (Catalunya)
Una tortuga marina amb un ham clavat (Catalunya)

Els rius i els mars són ecosistemes molt diversos i productius que contribueixen al creixement econòmic, a la seguretat alimentària i al benestar de moltes comunitats. L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació calcula que cada any s’extreuen del medi natural 179 milions de tones de peix. El 90% s’extreuen dels mars i oceans, i el 10% restant prové dels rius o de l’aqüicultura, que en les darreres dècades s’ha convertit en una de les activitats de producció d'aliments amb major ritme de creixement. Gairebé tot el peix — el 89% — es destina al consum humà directe, tot i que una part important també s’utilitza per a la producció de derivats com olis, pinsos o farines.


“ La pesca és una font essencial d'aliments per a més de 3.000 milions de persones

— Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i la Agricultura


Tot i la seva importància, la pesca suposa un impacte significatiu per als ecosistemes, incloent-hi la sobreexplotació, la captura incidental d'espècies no desitjades, la degradació dels hàbitats, la contaminació o l'impacte de les diferents tècniques pesqueres en poblacions d'espècies en perill d’extinció. 


Pescadors de Cayo Culebra (Hondures)

Pescadors a la riba de l'Atlàntic (França)

Pescadors a Key West (EUA)

Pescadors de Cayo Culebra (Hondures)
Pescadors a la riba de l'Atlàntic (França)
Pescadors a Key West (EUA)

Potser t'agraden aquestes entrades